Organizace a instituce působící v sociální oblasti